Uiteindelijk volgt een kostenraming en de daadwerkelijke realisatie.

Share